Şarkı Sözleri » B

Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim notası

Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim Hâlet-i nez’a da gelsem seni billâh severim Nûr-ı lûtfun benim âmâlime sardı seherim Hâlet-i nez’a da gelsem seni billâh severim  Sevgilim, bilesin ki kavuştuğumuz...

Devamı...

Beste-i zencir-i zülfündür notası

Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ Kıl terahhum âşık-ı meftûnuna ey meh-lika Dil harâb olmaktadır arzû-yi vaslınla senin Nâ-ümmîd etme kerem kıl bendene ey pür-cefâ Gönül,...

Devamı...

Beni bigane mi sandın a canım notası

Beni bigane mi sandın a canım Niye benden tez usandın a canım Acep ağyâre mi kandın a canım Niye benden tez usandın a canım Beni ilgisiz, yabancı mı sandın a canım? Niye benden çabucak usandın a canım? Acaba başkalarına mı kandın a canım? Niye benden...

Devamı...

Bekledim yıllarca lâkin gelmedin notası

Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr Sende Leylâ bende Mecnûn olmak ihtimâli var Geçmesin eyyamı hârın gelmesin artık bahâr Sende Leylâ bende Mecnûn olmak ihtimâli var   Ey nazlı sevgili, yıllarca bekledim,...

Devamı...

Bekasız hüsnün güvenme ânına notası

Bekasız hüsnün güvenme ânına Benzer bu çağın gül zamânına Ermeden bahârın dem-i hazânına Bırak da nâzını bülbüle açıl Fânî bu dünya gel açıl saçıl Güzellik sonsuz...

Devamı...