Şarkı Sözleri » B

Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz notası

Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz Dâm-ı hayal-i zülfe düşüp kaldı gönlümüz Her dem visal-i va’d ile aldar o işve-baz Bahr-i ümmid-i vasla gelip daldı gönlümüz Bir hoş endamlı genç sevgili bizi...

Devamı...

Bir gün gelecek ben gibi naçar kalacaksın

Bir gün gelecek ben gibi naçar kalacaksın Kendin gibi bir zâlime dûçar olacaksın Geçmedi bir gün naz ü niyâzım sana ey mâh Bir gün gelecek sen de bana yalvaracaksın   Bir gün sen de benim gibi çaresiz...

Devamı...

Bir dilber-i nâdîde bir kamet-i müstesnâ

Bir dilber-i nâdîde bir kamet-i müstesnâ Anka-yı dil ü cânı saydeyledi bî-pervâ Gel kandesin ey meh-rû feryâdım işit Yâ Hû Gözyaşım ile her sû oldu yine bir deryâ "Az bulunur bir sevgili, emsali...

Devamı...

Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir

Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir Reftârı güzel kameti ar’ar bedelimdir Tîr-i nigeh-i gamzesi ger eylese te’sîr Cânım da n’ola hayli zamandır emelimdir  "Gönül bir dilbere düştü ki...

Devamı...

Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber notası

Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber O bî-vefâ-yı sitem-ger o müşk-bû dilber Sirişk-i çeşmimi görse felek olur giryân Figan ki bilmedi hâlim o lâle-rû...

Devamı...