Şarkı Sözleri » E

Ey gonca dehen har-ü elem canıma geçti

Ey gonca dehen har-ü elem canıma geçti Tîr-i sitemin her biri bir bir yanıma geçti Şimdi hele ey sabr ü tehamül sana ya hû Bu mihnet ü gam çak-i girîbânıma geçti Gonce dehen: gonca ağızlı Hâr-ı elem :...

Devamı...

Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim notası

Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim        Küsemem bahtıma ben, sevmeyi kısmet bilirim            Eremem vaslına, lakin erebilsem de yine        Doyamam vuslatına, kendimi hasret...

Devamı...

Ey gül-i bağ-ı eda notası

Ey gül-i bağ-ı eda                 Aman ey nevres fidan Sana oldum müptela           Yandı canım el aman Gel bana eyle...

Devamı...

Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman

Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân Teşrîf eyle bezmimizi bu gece hemân Âteş-i aşkınla cânâ bu tenim sûzân Âsumâna çıktı âhım ey kaşı...

Devamı...

Elma toplayan kızlar

Elma toplayan kızlar Gülen, hoplayan kızlar Yanağının rengini Elmadan alan kızlar Şirin kızlar, güzel kızlar Gül yanaklı şen kızlar Aman kızlar, yaman kızlar Kor dudaklı, şen kızlar Kayaardı'ndan geçelim Buz gibi sudan içelim Hangisinden...

Devamı...