Şarkı Sözleri » C

Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen imaların

Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen imaların Zulm olur artık bu güna naz-ı istiğnaların Gün gelir elden gider elbet baharı hüsnünün Hangisi kalmış cihanda dem süren Leylaların.   Kavuşmaya imkân vermeyen davranışların eziyet...

Devamı...

Cemilemin bir elinde makine dikemez

Cemilemin bir elinde makine Dikemez âh dikemez Dikmek de bilmez, nazlıdır Cemilem Getir dikeyim   Cemilemin bir elinde makası Biçemez âh biçemez   Biçmek de bilmez, nazlıdır Cemilem Getir biçeyim      

Devamı...

Cana rakibi handan edersin notası

Cana rakibi handan edersin Ben bi-nevayı giryan edersin Biganelerle ünsiyet etme Bana cihanı zindan edersin   Ey sevgili! Rakipleri güldürüp ben zavallıyı ağlatırsın. Ellerle dostluk kurma; bana dünyayı zindan...

Devamı...

Cânâ gam-ı aşkınla perîşân gezer oldum notası

Cânâ gam-ı aşkınla perîşân gezer oldum Bir yerde karâr eyleyemez derbeder oldum Pervâne gibi aşk ile yandım heder oldum Bir yerde karâr eyleyemez derbeder oldum   Ey sevgili, aşkının derdiyle perişan haldeyim. Hiçbir yerde...

Devamı...

Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir notası

Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir Fedâ edip uşşâkını âlûde-hûn olmuş gelir Çâre-sâz ol ey tabîb-i cân ü dil bu hastaya Kûyine dermân için zâr ü zebûn...

Devamı...