Şarkı Sözleri » G

Gelse o şuh meclise nazü tegafül eylese

Asıl adı Mehmet olan Hafız Post İstanbul’da doğdu. "Post" lâkabı kendisine vücudunun baştan ayağa kadar gür ve sık kıllarla örtülü olmasından dolayı verilmişti. Sultan Dördüncü Mehmet döneminin bu büyük...

Devamı...

Gönlümün ezhar içinde gül gibi dildarı var

Gönlümün ezhar içinde gül gibi dildarı var                    Neylesin her sevgisinde bir yığın ağyarı...

Devamı...

Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl

Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Gönlümü şâd etmiyor bir lahza ümmid-i visâl Neş'e yâb olmak telezzüz eylemek emr-i mühâl Söndü cism-ü cânımı tenzir eden şevk-i hayâl Bir daha...

Devamı...

Gözümde daim hayal-i cana (Kâr-ı Nev)

Gözümde daim hayal-i cana               Gönülde her dem cemal-i cana          Ey peri-ru dilber-i ra’na civan-ı nazenin         Gam benim şadi senin hicran benim    ...

Devamı...

Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun

Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun       Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun         Git diyemem kal diyemem sen goncasın gül diyemem Çok severim...

Devamı...