Aman cana beni şad et-Notası-Sözleri-Video

Makam: Buselik

Bestekar: Fehmi Tokay

Sanatçı: Tuğçe Pala

Güftekar: -

Usül: Curcuna

Çok güzel sesi olan ve güzel şarkı icra eden Fehmi Tokay, nota bilmezdi. Bestelerini Dr.Nevzat Atlığ ve Alaettin Yavaşça notaya alırdı. Musikimize az fakat çok önemli eserler bırakan Fehmi Tokay. İlk bestesinin anısı şöyle: 

 Bir gece rüyasında Zeki Arif Ataergin’i görüyor: 

“Sen artık beste çalışmalarına başlayabilirsin” demiş.

Ertesi gün nota bilmediği halde Buselik makamında Devri Hindi usulünde şarkı olarak bestelemiş.   

Aman cana beni şad et        Firakınla perişanım           

Terahhüm eyle imdat et     Sana olsun feda can           

Dilersen terk-i kast eyle     Geçip cevr-ü sitemle

Bana sen kıyma azad et       Mürüvvet eyle insaf et

 

Böylece bestekârlık hayatı başlamış oldu.