Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim

Makam: Uşşak

Bestekar: Rakım Elkutlu

Sanatçı: Yahya Geylan

Güftekar: -

Usül: Aksak

Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim

Çoktan gönül aşkınla harâb olmuş efendim

Cevr ü sitemin gayrı kitâb olmuş efendim

Çoktan gönül aşkınla harâb olmuş efendim

 "Efendim, bahçem, sayende yine serap olmuş.

Gönül, çoktan aşkınla harap olmuş.

Çektirdiğin eziyet ve sitemlerin kitap olmuş. 

Efendim, gönül, çoktan aşkınla harap olmuş"