Bana n’oldu değişti şimdi hâlim

Makam: Bayati Araban

Bestekar: Rahmi Bey

Sanatçı: Arif Özgülüş

Güftekar: Rahmi Bey

Usül: Aksak

Bana n’oldu değişti şimdi hâlim

Demâdem artıyor dilde melâlim

Revândır gözlerimden eşk-i âlim

Perişânım harâbım bî-mecâlim

"Bana ne oldu, değişti şimdi hâlim?

Gönlümdeki üzüntü anbean artıyor.

Gözlerimden kanlı gözyaşlarım akmaktadır.

Perişanım, harabım, dermansızım."