Bekasız hüsnün güvenme ânına notası

Makam: Bayati Araban

Bestekar: Lemi Atlı

Sanatçı: Melda Kuyucu

Güftekar: Mehmet Hafid bey

Usül: Düyek

Bekasız hüsnün güvenme ânına

Benzer bu çağın gül zamânına

Ermeden bahârın dem-i hazânına

Bırak da nâzını bülbüle açıl

Fânî bu dünya gel açıl saçıl

Güzellik sonsuz değildir; ona güvenme.

Bu çağın gül zamanına benzer.

Baharın, sonbahara ermeden nazını bırak da seni sevene kollarını aç.

Bu dünya ölümlüdür; gel, bu aşka karşılık ver.

http://www.devletkorosu.com/