Bekledim yıllarca lâkin gelmedin notası

Makam: Hüzzam

Bestekar: Lemi Atlı

Sanatçı: Elif Güreşçi

Güftekar: Hüseyin Mayadağ

Usül: Ağır Aksak

Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr

Sende Leylâ bende Mecnûn olmak ihtimâli var

Geçmesin eyyamı hârın gelmesin artık bahâr

Sende Leylâ bende Mecnûn olmak ihtimâli var

 

Ey nazlı sevgili, yıllarca bekledim, fakat gelmedin.

Anlaşılıyor ki senin Leylâ, benim Mecnun olma ihtimalimiz var.

Dikenin mevsimi geçmesin, bahar artık gelmesin; nasılsa senin Leylâ, benim Mecnun olma ihtimalimiz var.