Ben derdime hiç çare bulmam saki notası

Makam: Mahur

Bestekar: Arif Sami Toker

Sanatçı: Sevim Deran

Güftekar: Arif Sami Toker

Usül: Aksak

Ben derdime hiç çare bulmam saki

Aşkın beni öldürse de yılmam saki 

Mest-i  kadeh-i  çeşm-i  siyahın oldum           

Dolsa kadeh-i  ömrüm ayılmam saki              

 

Aşkın beni öldürse de yılmam saki

Sahibinin Sesinden

Sevim Deran İcrası