Ben ezelden dîdenin meclûbuyum bilmez misin

Makam: Hüseyni

Bestekar: Mısırlı İbrahim Efendi

Sanatçı: Ayşe Taş

Güftekar: Kıymet Hanım

Usül: Ağır Aksak

Ben ezelden dîdenin meclûbuyum bilmez misin

Hasretinle yaş döken çeşmânımı silmez misin

Gülmüyor şâd olmuyor sensiz hayâtım n’eyleyim

Söyle ey mâbûd-ı aşkım vasl-ı yâd etmez misin

 

Ben ezelden beri gözlerine tutkunum bilmez misin?

Hasretinle yaş döken gözlerimi silmez misin?

Hayatım, sensiz gülmüyor, sevinemiyor, ne yapayım?

Söyle ey aşk tanrıçam, sana tapan âşığına kavuşmayacak mısın?