Bende hicran yarasından da derin bir yara var

Makam: Hicaz

Bestekar: Sadi Işılay

Sanatçı: Güldehen Terün

Güftekar: Necdet Atılgan

Usül: Düyek

Bende hicran yarasından da derin bir yara var

Ona bi-çare gönül boş yere bir çare arar

Kurtuluş yok, aradan geçse de aylar yıllar

Ona bi-çare gönül boş yere bir çare arar