Benliyi aldım kaçaktan notası

Makam: Karcığar

Bestekar: -

Sanatçı: Efsane koro

Güftekar: -

Usül: Aksak

Benliyi aldım kaçaktan      

Görünmez oldu saçaktan   

Arzum almadım küçükten , benli                    

Olur benli , olmaz benli    

Niçin olmaz , eller kınalı gözler sürmeli        

Nerede bulmalı , satın almalı , benli                              


Bir incecik tütün tüter       

Gül dalında bülbül öter    

Benim yarim bana yeter , benli                        

Olur benli , olmaz benli    

Niçin olmaz , eller kınalı gözler sürmeli        

 

Nerede bulmalı , satın almalı , benli