Beste-i zencir-i zülfündür notası

Makam: Bayati Araban

Bestekar: Tamburi İzak Efendi

Sanatçı: Doğan Dikmen

Güftekar: -

Usül: Zincir

Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ

Kıl terahhum âşık-ı meftûnuna ey meh-lika

Dil harâb olmaktadır arzû-yi vaslınla senin

Nâ-ümmîd etme kerem kıl bendene ey pür-cefâ

Gönül, saçlarının kıvrımlarına bağlıdır, ey gönül avcısı!

Sihirlenmiş âşıkına merhamet et, ey ay yüzlü sevgili.

Gönül, sana kavuşmak arzusuyla harap olmaktadır.

Beni ümitsizliğe düşürme, kölene biraz da lûtufkâr ol, ey cefâ dolu güzel.

 

http://www.devletkorosu.com/

 

Hazırlayan: Suat Yener