Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim notası

Makam: Acemkürdi

Bestekar: Selanikli Ahmet Bey

Sanatçı: Çiğdem Yarkın

Güftekar: -

Usül: Ağır Aksak

Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim

Hâlet-i nez’a da gelsem seni billâh severim

Nûr-ı lûtfun benim âmâlime sardı seherim

Hâlet-i nez’a da gelsem seni billâh severim 

Sevgilim, bilesin ki kavuştuğumuz toplantıda kederim kalmaz. Son nefesime gelsem de andolsun ki seni severim. Lûtfunun nuru, sabahı emellerime sardı. Son nefesime gelsem de andolsun ki seni severim.

 

http://www.devletkorosu.com/