Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun

Makam: Hicaz

Bestekar: Yesari Asım Arsoy

Sanatçı: Esra İçöz

Güftekar: İhsan Bey

Usül: Sengin Semai

Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun 
Bîgâne nigâhınla beni öldürüyorsun 
Hicrin ile ben ağlar iken sen gülüyorsun 
Bîgâne nigâhınla beni öldürüyorsun

* Bîgâne nigâhınla: Yabancı gibi bakarak
Hazırlayan: Suat Yener