Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben notası

Makam: Nihavend

Bestekar: Tamburi Ali Efendi

Sanatçı: Yaprak Sayar

Güftekar: Nevres-i Cedid

Usül: Yürük Semai

Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben

Âfet-zede, dil-hasta, ciğer-hûn imişim ben

Sevdâ-zedesin sen dediler zülfüne söyle

Çeksin beni zincire ki mecnûn imişim ben

Güfte: Nevres-i Cedîd

"Ben meğer kendimi bilmezmişim, oysaki farkında olmadan bakışlarına bağlanmışım.

Bir felâketin mağduru olmuşum, gönlüm hastalanmış, ciğerim kanla dolmuş.

Bana, “Sen sevdadan yaralısın” dediler.

Saçlarına, beni zincire vurmasını söyle; çünkü ben aklını yitirmiş bir âşık imişim."

 

 

Hazırlayan: Suat Yener