Bir böyle güzel âşıka bilmem neler eyler notası

Makam: Bayati

Bestekar: Fehmi Tokay

Sanatçı: -

Güftekar: -

Usül: Sengin Semai

Bir böyle güzel âşıka bilmem neler eyler

Nâçar sevilir olsa dahi cevr-ü cefâkâr

Âlem olalı gelmedi bu dilbere benzer

 

Mâzur olur elbette düşen aşkına hay der