Bir dilber-i nâdîde bir kamet-i müstesnâ

Makam: Ferahfeza

Bestekar: Dede Efendi

Sanatçı: TRT TSM Korosu

Güftekar: -

Usül: Sengin Semai

Bir dilber-i nâdîde bir kamet-i müstesnâ

Anka-yı dil ü cânı saydeyledi bî-pervâ

Gel kandesin ey meh-rû feryâdım işit Yâ Hû

Gözyaşım ile her sû oldu yine bir deryâ

"Az bulunur bir sevgili, emsali görülmemiş bir boy, gönül ve can kuşunu pervasızca avladı.

Ey ay yüzlü, gel, neredesin? Ey Allahıım, feryadımı işit. Gözyaşlarım ile yine her taraf bir denize döndü."

http://www.devletkorosu.com/

Hazırlayan: Suat Yener