Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir

Makam: Ferahnâk

Bestekar: Şakir Ağa

Sanatçı: Yaprak Sayar

Güftekar: -

Usül: Semai

Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir

Reftârı güzel kameti ar’ar bedelimdir

Tîr-i nigeh-i gamzesi ger eylese te’sîr

Cânım da n’ola hayli zamandır emelimdir

 "Gönül bir dilbere düştü ki gönlümün sevgilisidir.

Yürüyüşü güzeldir, boyu dağ servisini andırır.

Eğer bakışlarının oku canıma isabet etse bile gam yemem, çünkü o,  hayli zamandır emelimdir."

http://www.devletkorosu.com/

 

Hazırlayan: Suat Yener