Bir esmere aman aman gönül verdim Notası

Makam: Saba

Bestekar: Tamburi Mustafa Çavuş

Sanatçı: Münir Nurettin Selçuk - Nazlı Kanaat

Güftekar: Tamburi Mustafa Çavuş

Usül: Aksak

Bir esmere aman aman gönül verdim             

Firakiyle arttı derdim aman aman   

Benim olur diye sevdim     

Yanağı gül saçı sünbül        

Aşkı çok şuh levendim aman aman 

Gel ağlatma aman aman     

Zülf-ü kemendim yar aman.

Taş Plaktan - Münir Nurettin Selçuk

Nazlı Kanaat Yorumu

Hazırlayan: Suat Yener