Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül

Makam: Karcığar

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: Çiğdem Gürdal

Güftekar: Nerves Efendi

Usül: Sengin Semai

Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül

Derdi iki olduğuna âh eyledi bülbül

Matem zede zannetti görüp dûd-i siyâhı

Bir âh ile gülzârı siyâh eyledi bülbül


"Bir gonca güle bir bakışla nazar eyledi bülbül

Derdi ikiye çıkınca pişmanlık duydu bülbül

Mateme uğramış zannetti siyaha eleme kedere büründü

Bir nedamet, esef ile  gül bahçesini mateme (siyaha) döndürdü bülbül"

Hazırlayan: Suat Yener