Bir gülşene vardık ki uzak mihrin hedeften notası

Makam: Mahur

Bestekar: Münir Nurettin Selçuk

Sanatçı: Yaprak Sayar

Güftekar: Yahya Kemal Beyatlı

Usül: Curcuna

Bir gülşene vardık ki uzak mihrin hedeften  

Gelmiş ve gelenler bütün erbab-ı günehden

Susmaz mı havasında öten bülbülü matem    

Feryad, feryadı bu gülşendeki-i ahengi siyehten          

Matemse eğer anlaşılan rengi siyehden          

Kabrim de benim olmalıdır sengi siyehden   

Yar yar yar aman off...                       

Feryad, feryadı bu gülşendeki-i ahengi siyehten          

Şems olmazsa bülbül de olur gül de siyah renk            

Ahh feryad bu gülşendeki ahengi siyehden yar feryad

Sahibinin Sesinden

Yaprak Sayar İcrası