Bir haber ver ey saba Notası

Makam: Acemaşiran

Bestekar: Bimen Şen

Sanatçı: Orhan Saygıcı

Güftekar: -

Usül: Ağır Aksak

 

Bir haber ver ey saba ne oldu gülistanım benim
Kimler ile salınır serv-i hır amanım benim
Bülbül-i müştakının ağladığın yâr işidip
Hareler ile mi açılır verd-i handanım benim