Bir hadise var can ile canan arasında

Makam: Hisar Buselik

Bestekar: Servet Yesari Bey

Sanatçı: Alp Arslan

Güftekar: -

Usül: Curcuna

Bir hâdise var cân ile cânân arasında

Kaldım yine bir âteş-i hicrân arasında

Bir tîr-i kazâ var yine müjgân arasında

Kasdetmek için câna bir imkân arasında

Sevgiliyle aramda bir hadise var; yine bir ayrılık ateşinin içinde kaldım.

Sevgilinin kirpikleri arasında öyle oklar var ki, bir imkân bulduğu anda canıma kastedecek.