Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz notası

Makam: Gülizar

Bestekar: Tamburi İzak Efendi

Sanatçı: Asuman Aslım Görgün

Güftekar: -

Usül: Aksak Semai

Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz

Dâm-ı hayal-i zülfe düşüp kaldı gönlümüz

Her dem visal-i va’d ile aldar o işve-baz

Bahr-i ümmid-i vasla gelip daldı gönlümüz

Bir hoş endamlı genç sevgili bizi kendine âşık etti. Saçlarını hayâl etmek bir tuzakmış, gönlümüz o tuzağa düşüp kaldı. Gönül çelmeleri, her vakit kavuşma vaadiyle kandırır. Gönlümüz, kavuşma ümidinin denizine gelip daldı.

http://www.devletkorosu.com/