Bir nigahın kalbimi etti esir-i aşkın ah notası

Makam: Ferahnâk

Bestekar: Tamburi Cemil Bey

Sanatçı: Hilal Çelebi

Güftekar: Tamburi Cemil Bey

Usül: Aksak

Bir nigâhın kalbimi etti esîr-i aşkın âh

Her zamân kan ağlarım derdinle ey çeşm-i siyâh

Yârelendi tîr-i müjgânınla kalb-i gam-penâh

Her zamân kan ağlarım derdinle ey çeşm-i siyâh

Bir bakışın, kalbimi aşk esirin haline getirdi.

Ey kara gözlü, derdinle her zaman kan ağlıyorum.

Gam sığınağı olan kalbim, kirpiklerinin oklarıyla yaralandı.

Ey kara gözlü, derdinle her zaman kan ağlıyorum.