Bir selam göndersen seher yeliyle notası

Makam: Hüzzam

Bestekar: Kasım İnaltekin

Sanatçı: Çiğdem Yarkın

Güftekar: Kasım İnaltekin

Usül: Semai

Bir selam göndersen seher yeliyle

Feryâdü ah eden bülbül diliyle 

Kalbimde sönmeyen aşk ateşini 

Dilerse söndürür yârim eliyle 

Ben senden uzakta sen benden ayrı 

Ömrümün kalmadı neş'esi gayrı

 

Rüyalar her zaman seninle güzel

Hülyalar gül kokan teninle güzel

Bir günüm geçmedi seninle güzel 

Sunduğun zehr olsa elinle güzel

Ben senden uzakta sen benden ayrı 

Ömrümün kalmadı neşesi gayrı