Bir yaralı kuş çırpınıyor sanki telinde notası

Makam: Karcığar

Bestekar: Kanuni Hacı Arif Bey

Sanatçı: Melda Kuyucu

Güftekar: Tevfik Fikret

Usül: Aksak

Bir yaralı kuş çırpınıyor sanki telinde            

Çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinden         

Udun mu hüner yoksa cananın elinde             

Bir feyiz mi var kim daha mucize hünerinden              

Billah o eldir koparan ruhu yerinden