Birlikte bir akşam yine mey nuş edelim gel Notası Sözleri

Makam: Kürdîlihicazkâr

Bestekar: Suphi Ezgi

Sanatçı: Selçuk Aygan

Güftekar: Halil Nihat Boztepe

Usül: Yürük Semai

Birlikte bir akşam yine mey-nûş edelim gel

Cûlar gibi dîvâne olup cûş edelim gel

Bir ân gam-ı ferdâyı ferâmûş edelim gel

Cûlar gibi dîvâne olup cûş edelim gel 

 

Bir akşam yine birlikte içelim, gel.Çağlayanlar gibi kendimizden geçip coşalım, gel. Bir an, yarının kederini unutalım, gel. Çağlayanlar gibi kendimizden geçip coşalım, gel.