Bu gece ben yine bülbülleri hamüş ettim

Makam: Ferahfeza

Bestekar: Dede Efendi

Sanatçı: Güzin Değişmez

Güftekar: -

Usül: Yürük Semai

Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim

Ãh ü feryâd ederek âlemi bî-hûş ettim

Tâk-ı eflâke resîd oldu yine nağme-i âh

Bülbül-âsâ gîce tâ subha kadar cûş ettim

Bu gece ben yine bülbülleri susturdum; zira ahım ve feryadım dünyayı kapladı. Âhımın nağmeleri gökkubbeye yükseldi. Geceden sabaha kadar bülbül gibi coştum

http://www.devletkorosu.com/

Hazırlayan: Suat Yener