Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden

Makam: Hicazkâr

Bestekar: Zekai Dede

Sanatçı: Güzin Değişmez

Güftekar: -

Usül: Yürük Semai

Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden

Hiç bûy-i vefâ görmedim ol verd-i terimden

Nerm eylemez seng-i dil-i yâri eğerçi

Hâkister olur çerh kemine şererimden

 

Dünya, bülbül gibi nağmelerimle doldu; ama yine de o taze güle benzeyen sevgiliden hiç vefa görmedim.

Ateşimin kıvılcımları zavallı gökleri bile küle döndürür;  ama sevgilinin taş kalbini yumuşatmaya yetmez.

http://www.devletkorosu.com/index.php/gufteler-ve-anlamlari