Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın

Makam: Segah

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: .....

Güftekar: İzzet Molla

Usül: Aksak

Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın

Zabteyle dehânın

Hançer gibi deldi yüreğim tîr-i zebânın

Te’sîr-i lîsânın

Ben uğramışım zannım odur illet-i aşka

Hiç eyleme şübhe

Bir fâidesi olmadı zîrâ hükemânın

Tedbîr-i devânın