Fariğ olmam meşreb-i rindaneden notası

Makam: Hüseyni

Bestekar: Yesari Asım Arsoy

Sanatçı: Elif Güreşçi

Güftekar: Yesari Asım Arsoy

Usül: Ağır Aksak

Yesari Asım Arsoy'un meşhur Hüseyni: “Fariğ olmam meşreb–i rindaneden çıkmam Allah etmesin meyhaneden” diye süren bestesi, çeşitli vesilelerle konuşulur. Bizzat kendisine bu şarkıyı nasıl bir atmosfer içinde yaptığını sorulduğunda: “Sabah namazı sonrası, Kabataş’ta set üstünde otururken yaptım” demiştir.

Bir başka sohbetinde ise: “Dinin, müzik üzerinde bir tesiri var mıdır?” sorusuna:

Arsoy: “İlham, Allah’ın verdiği bir his, bir duygu olduğuna göre, aşka dayanan her mevzuda dinin, bahusus imanın büyük tesiri vardır.”

 Meselâ Hüseyni makamında bestelediği “Fariğ olmam meşrebi rindaneden” eseri bunun örneğidir. Üstat: “Bu şiiri bir sabah namazından sonra bestelemiştim. Daha bunun gibi ilâhi halet-i ruhiye içinde yazmış olduğum ve bestelediğim eserlerim vardır” cevabını vermiştir.

 Fariğ olmam meşrebi rindaneden

Yüz çevirmem nafile peymaneden

Bezmedikçe haleti mestaneden

Çıkmam Allah etmesin meyhaneden


Hem dem oldukça müheyyayı rebap

Gam yemem alem bile olsa harap 

Olmadan şartımca sermesti harap

Çıkmam Allah etmesin meyhaneden


meşreb-i rindaneden : kalender huylu 

Farig : işini bitirmiş olan 

peymaneden : şarap bardağından 

halet-i mestaneden : sarhoş olmuş hali 

müheyy-i : heyecan verici 

rebap : bir çeşit kemençe