Firkatin aldı bütün neşve-î tabım bu gece nota

Makam: Hicaz

Bestekar: Bimen Şen

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: Avram Naum

Usül: Ağır Aksak

Firkatin aldı bütün neşve-i tâb’ım bu gece
Ağlamaktan yine zehroldu şarâbım bu gece
Taştı peymâne-i gam kalmadı şekvâya mecâl
Mihverinde dolaşır leşker-i endûh-i melâl
Hep senin aşkın ile böyle harâbım bu gece

"Ayrılığın, bütün sevincimi öldürdü bu gece.
Ağlamaktan, yine zehroldu şarabım bu gece.
Gam kadehi taştı, şikâyete derman kalmadı.
Üzüntüm sonsuz bir büyüklüktedir.
Hep senin aşkınla böyle harabım bu gece."
(Güftenin Osmanlı Türkçesi’yle yazılışı, “Fatma”ismine akostiştir.)

Kaynak: http://www.devletkorosu.com

Hazırlayan: Suat Yener