İhtiyatlar silah çatmış

Makam: Hicaz

Bestekar: Anonim

Sanatçı: Fasıl Heyeti

Güftekar: Anonim

Usül: Aksak

İhtiyatlar silah çatmış
Ah yolun üstüne hey aman aman
Nazlı yarim geli geli vermiş
Sol dizin üstüne adaş aman aman
Gözün yaşı durmaz akar
Gülyüzün üstüne hey aman aman
Şimden sonra haram haram olsun
Bu yerler bana adaş aman aman.