İhtiyatlar silah çatmış yolun üstüne Nota-Video

Makam: Hicaz

Bestekar: Anonim

Sanatçı: İstanbul Korosu

Güftekar: -

Usül: Aksak

İhtiyatlar silah çatmış yolun üstüne hey aman aman             

Nazlı yarim geli geli vermiş sol dizin üstüne adaş aman              

Gözün yaşı durmaz akar gülyüzün üstüne hey aman aman   

Şimden sonra haram haram olsunbu yerler bana adaş aman