İki gözüm sensiz lutf et de söyle

Makam: Muhayyerkürdî

Bestekar: Kemal Emin Bara

Sanatçı: Çiğdem Yarkın

Güftekar: -

Usül: Aksak

İki gözüm sensiz lutf et de söyle      

 Bu uzun geceler geçer mi böyle       

 Kuralım sahbayı baş başa şöyle        

 Bu uzun geceler geçer mi böyle       

 

 Neyle tambur bade her şey amade  

 Bu gece bezmimiz pek fevkalade    

 Sevelim sakiyi içelim bade               

 Bu uzun geceler geçer mi böyle