İltimas etmeye yare varınız yalvarınız notası

Makam: Muhayyer

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: Rengin Uyar Ökten

Güftekar: -

Usül: Aksak

İltimas etmeye yare varınız yalvarınız             

Kula kul oldum aman kurtarınız     

Etsin azad beni yar yalvarınız           

 

Kula kul oldum aman kurtarınız