İndim yârin bahçesine gül dibinde gül-i ter notası

Makam: Mahur

Bestekar: Anonim

Sanatçı: Handan Odabaşı

Güftekar: Anonim

Usül: Curcuna

İndim yârin bahçesine

Gül dibinde gül-i ter

Yavaş yürü sevdiceğim

Cahilim aklım gider

 

Aldın aklımı başımdan

Oldum mecnundan beter

Billâhi yâr hilâfım yok

Şu sinem yanar tüter

 

Gözlerimden yaşlar akar

Hem de gönlümü üzer

Bazen sever kıskanır da

Bazen aldırmaz geçer

<