İnleyen udum mu yoksa ben miyim notası

Makam: Hüzzam

Bestekar: Selahattin Pınar

Sanatçı: Elif Güreşçi

Güftekar: Süheyla Moray

Usül: Ağır Aksak

İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem 

Hıçkıran kim böyle bestemle beraber pür elem 

Yalvarır tellerde mızrabım vururken dembedem 

Ağlayan kim böyle bestemle beraber pür elem