Ok gibi hûblar beni yaydan yabana attılar notası

Makam: Muhayyer

Bestekar: Anonim

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: Aşık Dertli

Usül: Nim Sofyan

Ok gibi hûblar beni yaydan yabana attılar

Bilmediler kadrimi ucuz bahâya sattılar

Neydi vaktinde güzeller bûseler vâdettiler

Bir söz ile hâsılı şu gönlümü aldattılar


Hani ya sâdık deyû methettiğin ol nevcivân

Dün gece ol dilberi bir bâdeye oynattılar

Gördüm ol hûrî sıfat ağyâr ile ülfet eyler

Hasedinden Dertli’yi toplar gibi patlattılar


Güzeller, beni yaydan ok atar gibi uzağa attılar.

Kadrimi bilmediler, ucuz pahaya sattılar.

Ne vakitlerdi… Güzeller öpücükler vaat ettiler.

Kısacası, bir söz ile şu gönlümü aldattılar.


Hani, ‘sadık’ diye methettiğin o genç ve güzel sevgiliyi,

Dün gece bir içki karşılığında oynattılar.

Gördüm ki o melek sıfat başkalarıyla dostluk ediyor.

Hasetinden Dertli’yi toplar gibi patlattılar.