Olmaz İlaç Sine-i Sad-Pareme Hikayesi -Notası

Makam: Segah

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: Hamiyet Yüceses

Güftekar: Namık Kemal

Usül: Curcuna

Olmaz İlaç Sine-i Sad-Pareme Hikayesi -Notası

Hacı Arif Bey'i Çeşmi Dilber terk etmişti ve bir da da dönmedi.Zira kendisi tekrar saraya dönmek istiyordu. O sıralarda tahta Sultan Abdülmecit bulunuyordu. Abdülmecit, iyi tahsil yapmış, çok zeki, terbiyeli, merhamet ve şefkatli bir kimseydi. Tahta çıktığında 16 yasındaydı. Yeni gelişmeleri çok sıkı bir şekilde takip eder ve hemen Devlet-i Aliyyede tatbik edilmesini isterdi. Abdülmecit’in bu durumundan faydalanan Arif Bey,  Sultan-ı Irak makamında bir beste yaparak gönderme yaptı.

Bana lutf-eyler iken sen

Neden meftunun oldum ben

 Bu beste padişahın hoşuna gitti ve Sultan Abdülmecit onu af etti ve tekrar mabeyinci yaptı. (Osmanlı Devleti'nde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine bakan, buyruklarını ilgililere bildiren, bazı kişilerin dileklerini kendisine ileten görevli) Harem-i Humayun’da kızlara müzik hocalığı yapmaya tayin etti.

Herkes Arif Bey’in saraya dönüşüne çok sevinmişti ki Arif Bey’in hassas gönlü daha birinci derste, cariyelerden Çerkes asıllı, Zülf-i Nigâr’e kapıldı. Uslanmamıştı Zülf-i Nigâr da Hacı Arif Bey’i çok seviyordu. Bu aşkta kısa zamanda duyuldu. Başkadınefendi bu durumu Abdülmecit’e duyurdu. Abdülmecit skandal büyümeden evlenmelerini emretti ve evlendiler.

Zülf-i Nigar, Çeşm-i Dilber kadar güzel değildi. Fakat Arif Bey’i sevdi. Saraydan ayrıldılar ve Taşlık’taki konaklarına yerleştiler. Bu evlilik her ikisi için de çok mutlu başlamıştı. Rabia adında kızı oldu. Fakat mutluluk uzun sürmedi. Çünkü Zülf-i Nigar Hanım, o devirlerde çaresi henüz bulunamamış vereme yakalanmıştı. Günden güne sararıp, soluyor; adeta bir mum gibi eriyordu. 

 

Zülf-i Nigâr Hanım’ın çaresiz hastalığı ilerledikçe Hacı Arif Bey’i de çaresiz acılara sürüklüyordu. Sözleri Namık Kemal’e ait olan meşhur Segâh Şarkısı “Olmaz ilâç sine-i sad-pâreme” bu dönemde Zülf-i Nigar Hanım’ın anısına besteledi.

Olmaz ilaç sine-i sad-pâreme

Çare bulunmaz bilirim yâreme

Baksa tabîbân-ı cihan çareme

Çare bulunmaz bilirim yâreme

 

Kastediyor tîr-i müjen canıma

Gözleri en son girecek kanıma

Şerhedemem hâlimi cananıma

Çare bulunmaz bilirim yâreme

Yüz parça olmuş kalbime ilâç yoktur.

Yarama çare bulunmayacağını bilirim.

Dünyanın bütün hekimleri yarama baksalar da,

Yarama çare bulunmayacağını bilirim.

Sevgilinin kirpiklerinin okları canıma kastediyor.

Sonunda o gözler kanıma girecek.

Hâlimi sevgilime açıklayamam.

Yarama çare bulunmayacağını bilirim.”

 

Hazırlayan: Suat Yener

 

Her hakkı www.musikiklavuzu.net  sitesine aittir. İzin alınmadan yayınlanamaz.

 

Link verilerek ve kaynak belirnerek izinsiz yayınlanabilinir.