Oturmuş testi elinde çeşme taşına

Makam: Hicazkâr

Bestekar: Muhlis Sabahattin Ezgi

Sanatçı: İnce Saz

Güftekar: Muhlis Sabahattin Ezgi

Usül: aksak

Oturmuş testi elinde çeşme taşına

Oyalı yemeni takmış Ayşem  başına

Fidan boylu Ayşem başmış onbeş yaşına

Kıvrak Ayşe kız, oynak Ayşe kız,  şakrak Ayşe kız sen

Kıvrak Ayşe kız, oynak Ayşe kız,  vurgunum sana ben