Sû-yi Kâğıthâne’de Mecnûn-misâl

Makam: Segâh

Bestekar: Lavtacı Hristo

Sanatçı: Merve Ceren

Güftekar: -

Usül: Aksak

Lavtacı Hristo

Rum asıllı sanatkârın asıl adı Hristaki Kiryazis’tir; doğum tarihi bilinmiyor. Lavtacı Civan ve Andon kardeşlerin en küçüğüdür. Bu üçlü çalışma sistemi içinde yetişti. Kabasaz takımlarında çalar, aynı zamanda hanendelik yapardı.

 

Hristo Efendi bir bestekar olarak da başarılıdır; güzel eserler bestelemiş; Ahmet Mithat Efendi’nin “Zeybekler” adındaki eserini operet haline getirmiştir. Eserleri arasında bulunan “Çalıma bak efede”, “Bıçak düşmez elinden”, “Karşıyaka da İzmir’in gülü” gibi şarkıları bu operet için hazırlanmıştır. Fakat musikimizin fasıllarında yer almıştır.(http://www.eksd.org.tr/bestecilerimiz/lavtaci_hristo.php)

 

Şarkı repertuarımızda otuz iki eseri bulunuyor. Şevkefza makamından “Cihan leyl ü nehar ağlar”, Segâh makamından

Sûy-i kağıthanede mecnûn misal

Bekledim rahın efendim bi-mecal

Anladım teşrifine yok ihtimal

Çağlayanlarla beraber çağladım

Tâli-i nâsaze küstüm ağladım

“Kâğıthane’de, Leylâ’sını bekleyen Mecnun gibi dermansız kalana kadar yolunu gözledim.

Sonunda anladım ki, gelmene ihtimal yok.

Üzüntümden, çağlayanlar gibi çağladım ve bana yâr olmayan talihime küsüp ağladım.”

 

 

 

Hazırlayan: Suat Yener