Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu (Notası, Sözleri)

Makam: Mahur

Bestekar: Hafız Hüsnü Efendi

Sanatçı: Aylin Şengül Taşçı

Güftekar: -

Usül: Düyek

Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu

O yâr-i bî-vefâdan selâm yok mu

Visâl-i lûtfuna dâir kelâm yok mu

O yâr-i bî-vefâdan selâm yok mu

 

Ey sabah rüzgârı! Sevgilinin dostluğunu devam ettireceğine, sözünde duracağına dair bir haber yok mu?

O vefasız sevgiliden bir selâm yok mu?

Onunla kavuşacağımıza dair bir söz yok mu?

O vefasız sevgili, bir selâm olsun göndermedi mi?

http://www.devletkorosu.com/