Saçlarına bağlanalı ey peri

Makam: Nihavent

Bestekar: Rahmi Bey

Sanatçı: ....

Güftekar: .....

Usül: Curcuna

 

 

 

Saçlarına bağlanalı ey peri

 

Oldu dil envai cünun meşheri

Hasret-i çeşm-siyehinle gözüm

Matem içinde görüyor her yeri