Sevgisi zehir aşkı da baştanbaşa kindir

Makam: Rast

Bestekar: Şükrü Tınar

Sanatçı: İsmail Özkan

Güftekar: Müeyyet Birol

Usül: Düyek

Sevgisi zehir aşkı da baştanbaşa kindir         

Allah’ım yeter artık ıstırabımı dindir

 İçten yaralıyım kurtuluş yok bu dertten        

 

Allah’ım yeter artık ıstırabımı dindir

 

Hazırlayan: Suat Yener