Sinemde bir tutuşmuş notası

Makam: Hüseyni

Bestekar: Harputlu Hayri

Sanatçı: Eda Karaytu

Güftekar: -

Usül: Curcuna

Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocak olaydım

Zülfün karanlığında bezme çerağ* olaydı

Deşt-i  cünun** içinde görmedi böyle gönül

Giysulerin*** kemendi boynuma bağ olaydı


Olaydı yar olaydı , yar bade dolduraydı

Şu garip gönlüm için kanun  icad olaydı


Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş

Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı


Olaydı yar olaydı , yar bade dolduraydı

Şu garip gönlüm için kanun  icad olaydı

 

* Bezme çerağ : Topluma ışık saçan , aydınlatan

**Deşt-i cünun : Çılgın çöl , deli çöl veya bozkır

*** Giysulerin : omuzuna dökülen saçların